nr 3. juli 2014
Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
 
 

 
Geachte mevrouw / meneer,

U leest de Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en belangstellenden, over de zorgverlening aan asielzoekers. In deze brief onder andere aandacht voor het onderzoek Jeugdzorg en de uitkomsten van de enquête over deze Nieuwsbrief.

Heeft u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Programmamanager MCA
snelder.b@menzis.nl
 
  

Inhoud

Uitkomst enquête: 7,3 
Onderzoek Jeugdzorg
Retourritten
Blijvende instroom asielzoekers
Digitaal declareren zonder BSN
 
 
 
Uitkomst enquête: 7,3
In mei 2014 hebben we u per e-mail gevraagd om een korte enquête in te vullen, om te meten in hoeverre onze Nieuwsbrief door u wordt gewaardeerd. In totaal hebben 253 respondenten de enquête ingevuld. Met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,3 zijn we best een beetje trots.

Wilt u meer lezen over de uitkomsten van de enquête en wie de winnaar is geworden van de HEMA waardebon klik dan hier.
 
 
Onderzoek Jeugdzorg
MCA gaat samen met Pi research onderzoek doen naar de behoefte aan jeugdzorg bij jonge asielzoekers. Hierbij gaat het zowel om alleenstaande minderjarige asielzoekers als om kinderen die in gezinsverband in Nederland zijn.

Het doel van het onderzoek is om de vraag naar jeugdzorg helder te krijgen en het aanbod en de organisatie van jeugdzorg hier zo goed mogelijk bij te laten aansluiten.

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Allereerst zal een digitale enquête verstuurd worden aan diverse professionals die met jeugdige asielzoekers werken. In september zal dit onderzoek van start gaan. Ten tweede zullen asielzoekers zelf geïnterviewd worden. Hierbij gaat het zowel om de kinderen als hun ouders (wanneer de kinderen hier in gezinsverband zijn). Er zal hen gevraagd worden welke problemen zij ervaren met opgroeien en opvoeden, of zij hiervoor hulp krijgen en of deze hulp voldoet.

De resultaten van beide deelonderzoeken zullen worden gebruikt als input voor een expertmeeting. Deze meeting heeft als doel om gezamenlijk te bepalen waar de prioriteit zou moeten liggen in het aanpakken van de jeugdzorgproblemen.

Uiteraard houden we u via deze Nieuwsbrief op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemien Tel
 
 
Blijvende instroom asielzoekers
COA:Leerlingen in Budel worden opgehaald door klasgenootjes voor de eerste les
Door de blijvende hoge instroom van asielzoekers in West Europa zijn er de laatste maanden weer nieuwe locaties geopend in de onderstaande plaatsen.

-  Budel, de Nassau Dietz Kazerne; er zullen maximaal 1200 asielzoekers worden gehuisvest.

-  Ter Apel, genaamd Ter Apel Sindorf; er zullen maximaal 521 asielzoekers worden gehuisvest.

-  Onnen, Onnenstaete; biedt plaats voor aanvankelijk 780 asielzoekers.

-  Doetinchem, PI De Kruisberg; er zullen in eerste instantie 150 asielzoekers verblijven, echter dit aantal zal in de toekomst oplopen.

-  Utrecht, Overberg; biedt plaats voor aanvankelijk 390 asielzoekers.

-  Overloon; biedt plaats voor aanvankelijk 450 asielzoekers.

Daarnaast zullen op bestaande locaties meer mensen opgevangen gaan worden. Meer informatie over de asielzoekerscentra kunt u vinden op de website van het COA
 
MCA Zorginkoop benadert zorgaanbieders via de telefoon met het verzoek om op de nieuwe locaties zorg te leveren. Eén van de criteria die we hierbij toepassen is de afstand van de praktijk tot het asielzoekerscentrum.
  
Wilt u meer informatie over de zorg rondom de nieuwe AZC’s dan kunt u contact opnemen met Bep Snelder.
 
 
 
MCA

Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
 
 
 

COA: eerste bewoners arriveren in Doetinchem
 
 
 
Retourritten
MCA, het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) en de vervoerder DVG hebben nieuwe afspraken gemaakt over het organiseren van de terugreis (retourrit). De belangrijkste wijziging is dat u in bijna alle gevallen rechtstreeks kunt bellen met DVG als de asielzoeker voor de terugreis vervoer nodig heeft. Let op: dit geldt in die gevallen dat de asielzoeker ook door DVG is gebracht. Alleen asielzoekers met een machtiging mogen gebruik maken van zittend ziekenvervoer. Het telefoonnummer dat u voor een retourrit kunt  bellen is 088 – 10 50 111. U dient vervolgens de postcode in te typen van het AZC waar de asielzoeker naartoe moet. Daarna wordt u doorverbonden met de juiste lokale vervoerder.

U kunt de postcode van het AZC opzoeken via www.coa.nl.
 
 
 
Digitaal declareren, zonder BSN
Voor een snelle afhandeling van uw declaratie dient u deze digitaal aan te leveren via VECOZO.
De Uzovi code hiervoor is 2650. Let op: gebruik geen  BSN nummer maar laat dit veld leeg of vul negen maal een 9 in.
Heeft u nog vragen over (digitaal) declareren dan helpen wij u graag.

Wij danken u alvast voor uw medewerking om samen te werken aan een digitale toekomst!
 
 
 
foto: COA
 
 


  aanmeldenafmelden | doorsturen