Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr. 5, december 2014
RSAzielzoekers
Geachte heer of mevrouw,

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van MCA in 2014. Het is meteen de eerste Nieuwsbrief die ook geschikt is voor smartphone. In deze Nieuwbrief kunt u lezen over de nieuwe aanbieder van tolkdiensten vanaf 2015 en over het nieuwe indicatieadviesbureau. De wijzigingen in de Regeling Zorg Asielzoekers vanaf 2015 houdt u nog van ons tegoed. Houdt u hiervoor ook onze - vernieuwde- website in de gaten. Op de website leest u ook meer over de wijzigingen in de AWBZ en de gevolgen hiervan voor de zorg voor asielzoekers.

Tenslotte wil ik u danken voor de prettige samenwerking in 2014 en ik wens u, namens MCA, fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015 toe!

Met vriendelijke groet,
Bep Snelder
Inhoud
Nieuwe tolkdienst
Nieuwe website
Onderzoek jeugdzorg
Keurmerk fysiotherapie
Nieuwe indicatieadviseur
Contracten 2015 zijn verstuurd
Nieuwe tolkdienst
Zorgaanbieders kunnen, net als in 2014, gebruik maken van een tolk om de uitvoering van de zorg aan asielzoekers te ondersteunen. Concorde Tolken neemt, na een aanbestedingstraject van het COA, deze taak over van de huidige aanbieder van tolkdiensten, TVcN. Wilt u gebruik maken van een tolk? Bel dan per 1 januari 2015 naar het telefoonnummer: 020 – 820 28 92. Wilt u meer lezen over de nieuwe tolkdienst klik dan hier.

Nieuwe website
Mogelijk heeft u het al gemerkt. Sinds ongeveer een maand is de website www.rzasielzoekers.nl in een nieuw jasje gestoken. De site heeft een warmer uiterlijk, up-to-date informatie en een betere navigatie. We verwachten dat u hierdoor als bezoeker gemakkelijker de juiste informatie kunt vinden en dat belangrijk nieuws eerder wordt gelezen. Denk hierbij aan de aanstaande wijzigingen in de Regeling Zorg Asielzoekers of de nieuwe tolkdienst. Een nieuwe zorgpas of een uitschrijfbewijs kan nu digitaal worden aangevraagd. We denken dat zowel de aanvrager als MCA hier profijt van heeft. Heeft u opmerkingen of vragen over de nieuwe website dan kunt u contact opnemen met Willemien Tel.

Onderzoek jeugdzorg
MCA en PI Research zijn tevreden over de voortgang die zij tot nu toe geboekt hebben in het onderzoek jeugdzorg. Het onderzoek wordt in opdracht van COA uitgevoerd met als doel de vraag naar jeugdzorg voor asielzoekers helder te krijgen en het aanbod en de organisatie van jeugdzorg hier zo goed mogelijk bij te laten aansluiten. Ruim 100 professionals hebben een vragenlijst ingevuld en een nog groter aantal asielzoekers is geinterviewd de afgelopen periode. Momenteel worden de interviews verwerkt en worden de voorbereidingen getroffen voor twee expertmeetings. Deze meetings zullen eind januari plaatsvinden. In de expertmeetings zal gesproken worden over de problemen die asielzoekers ervaren met opvoeden en opgroeien en welke behoeften zij hebben op het gebied van de jeugdzorg. Vervolgens wordt besproken welke aanpak hierbij het beste past. Wij zullen in een volgende Nieuwsbrief vertellen over de uitkomsten.

Erkenning keurmerk fysiotherapie
MCA erkent net als Menzis “het Keurmerk” als nieuw register binnen de fysiotherapie. De Overeenkomst fysiotherapie 2015 met MCA wijzigt in dat opzicht. Een voorwaarde voor de erkenning is wel dat het nieuwe register minimaal aan de eisen van het CKR (het voormalige keurmerk) voldoet. Wij wensen de fysiotherapeuten veel succes met de verdere ontwikkeling van het Keurmerk.
 
MCA
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
Nieuwe indicatieadviseur
Vanaf 1 januari 2015 kunt u aanvragen voor een indicatieadvies voor bijvoorbeeld wijkverpleging sturen naar SCIO Consult. SCIO Consult brengt vanaf 1 januari de indicatieadviezen uit en heeft dus de werkzaamheden van Lia Consult overgenomen. De adresgegevens van SCIO Consult vindt u op onze website. Hierop verschijnen binnenkort ook de nieuwe aanvraagformulieren.
Foto: Marcel Terlouw, de Vrolijkheid
Contracten 2015 zijn verstuurd
De afgelopen 2 maanden zijn de overeenkomsten voor 2015 verstuurd naar de zorgaanbieders die de zorg leveren aan asielzoekers. Een gedeelte is digitaal verstuurd en de rest via de post. Inmiddels is ook een groot deel ondertekend retour gekomen. Van fysiotherapeuten is bijvoorbeeld bijna driekwart ondertekend retour en van apothekers iets meer dan de helft. We hopen dat we in 2015 de samenwerking met de zorgverleners, naar ieders tevredenheid, kunnen voortzetten.
RSAzielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen