Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.2, juli 2015
RSAzielzoekers
Geachte heer of mevrouw,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van MCA over de zorgverlening aan asielzoekers. Via deze Nieuwsbrief presenteren wij u onder andere de nieuwe versie van factsheet 'Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland'. Deze is in samenwerking met COA, GC A en GGD GHOR Nederland tot stand gekomen. Verder kunt u hieronder ondermeer lezen dat het BSN van de zorgpas verdwijnt en wat hiervoor de reden is. Heeft u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Wij wensen u alvast een fijne zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Programmamanager MCA
Inhoud
Instroom asielzoekers
Toename scabiës
Opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers
Aanvraag verlenging AMW
Jeugdhulp aanvragen bij MCA
Nieuwe contractmanager MCA
BSN verdwijnt van zorgpas
Doelmatig contracteren
COA zorgnummer digitaal aanvragen
Instroom asielzoekers
De grote stroom vluchtelingen in de wereld is veel in het nieuws. Dit is ten dele ook merkbaar aan het aantal asielzoekers in Nederland. In week 26 werd een record gebroken, met een instroom van 1.113 personen. De uitstroom was die week 515.  Van de nieuwe asielzoekers komt circa 45% uit Syrië en 30 % uit Eritrea en Ethiopië.

Wat opvalt is vooral de grote groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV), vooral uit Eritrea. Op 8 juni 2015 tellen we 1.242 AMV-ers in de opvang, 57 % hiervan komt uit Eritrea, 23 % uit Syrië.
Voor meer cijfers over de instroom klik hier: instroomcijfers COA.
Toename scabiës
Er is bij de asielzoekers die nu instromen veel sprake van scabiës besmetting. Dit heeft bij enkele apothekers geleid tot een tijdelijk tekort aan het medicijn Stromectol. MCA is in overleg met de leverancier van dit middel om in de toekomst dergelijke tekorten te voorkomen. We vragen apothekers of zij willen zorgen dat er voldoende voorraad Stromectol in de apotheek aanwezig is.

Apotheken kunnen Stromectol zonder voorafgaande aanvraag verstrekken, mits voorgeschreven door een huisarts van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) of een arts van de GGD. De factuur kan via VECOZO bij MCA worden ingediend.
Opvang Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
 
Vanaf 1 januari 2016 gaat er een nieuw opvangmodel gelden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Kern van het model is dat een jongere zo snel mogelijk wordt geplaatst in een kleinschalige woonsetting en zo min mogelijk verhuist gedurende het verdere verblijf in Nederland. Wilt u meer lezen over het nieuwe opvangmodel ? Klik dan hier.

Jeugdhulp aanvragen bij MCA
foto: COA
Sinds januari 2015 organiseert MCA de jeugdhulp voor asielzoekers. Alleen in geval van crisis of een vermoeden van kindermishandeling is de gemeente waarin de COA locatie is gevestigd verantwoordelijk (Veilig Thuis). Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarin MCA samen met de ketenpartners een visie op jeugdhulp opstelt. Ook wordt de inkoop van de jeugdhulp ingericht en een productenboek vastgesteld. Uiteraard kan ook nu al jeugdhulp worden aangevraagd en geleverd. Aanvragen van jeugdhulp kan via een aanvraagformulier op de website. Ook voor alle overige informatie over jeugdhulp voor asielzoekers verwijzen wij u naar onze website. 
Nieuwe contractmanager MCA
foto: Christiaan Rademaker
In de vorige Nieuwsbrief maakte u kennis met Matthé Ribbens, contractmanager MCA. In deze nieuwsbrief stellen wij u opnieuw voor aan een contractmanager. Zijn naam is Christiaan Rademaker (35 jaar) en hij woont in Nijmegen met Sarah en dochters Amber en Linde. Christiaan is afgestudeerd als socioloog (KUN) en managementwetenschapper (OU). Voor hij bij MCA begon als contractmanager werkte Christiaan o.a. voor GGD Zuid Limburg, GHOR en een adviesbureau voor eerstelijnszorg ROS, stichting OOGG. Wilt u het interview lezen klik dan hier.
Succesvolle proef Ter Apel
In Ter Apel liggen drie opvanglocaties naast elkaar: de centrale ontvangstlocatie (col), de procesopvanglocatie (pol) en de vrijheidsbeperkende locatie (vbl). In totaal wonen in Ter Apel ongeveer 1400 asielzoekers. Mede doordat asielzoekers in een COL en POL voor een zorgbestemming automatisch een machtiging voor zittend ziekenvervoer hebben, wordt hier erg veel gebruik van gemaakt.
Normaliter wordt het vervoer ingepland door de GC A Praktijklijn in Wageningen. In Ter Apel is besloten tot een proef waarbij, daar waar mogelijk, het vervoer lokaal geregeld wordt. Wilt u hierover meer lezen klik dan hier.

Doelmatig contracteren
Tot nu toe sluit MCA met zorgaanbieders vaak eenjarige overeenkomsten af. Het is de vraag of dat handig en efficiënt is als de inhoud van de overeenkomst niet of nauwelijks wijzigt. De doelmatigheid kan worden vergroot als MCA overeenkomsten voor een langere periode (bijv. 2 jaar) afsluit. Voor paramedische zorg en diverse hulpmiddelen zal MCA daarom dit jaar tweejarige overeenkomsten aanbieden. Ook worden overeenkomsten opgezegd van zorgaanbieders die al geruime tijd geen zorg of hulpmiddel aan asielzoekers geleverd hebben. Deze zorgaanbieders ontvangen tijdig van MCA een brief hierover.

Nieuwe factsheet
De ketenpartners in de zorg voor asielzoekers hebben gezamenlijk een nieuwe versie van de factsheet 'Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland' ontwikkeld. De factsheet geeft op hoofdlijnen aan hoe de zorg georganiseerd is en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Erg handig voor mensen die voor het eerst kennismaken met de zorg voor asielzoekers. Klik hier als u de factsheet wilt bekijken.
 
MCA
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
foto: gezin bij voordeur (Marieke Werkman)
Aanvraag verlenging Algemeen Maatschappelijk Werk
We hebben gemerkt dat er onduidelijkheden zijn over het aanvragen van een verlenging bij een AMW traject. We willen u erop attenderen dat een asielzoeker recht heeft op maximaal 10 contacturen per 2 jaar. Bij een aanvraag voor een verlenging AMW is te allen tijde een verwijzing van de huisarts vereist. Dit hoeft echter geen nieuwe verwijzing te zijn. Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, ontvangen we naast de verwijzing van de huisarts graag nog een behandelplan. De specificaties van het behandelplan zijn opgenomen in de stukken van de AMW overeenkomst.
Voorkant zorgpas
BSN verdwijnt van zorgpas
Asielzoekers hebben niet altijd een eigen BSN. Dit nummer is dan ook niet nodig voor het indienen van declaraties of een check op verzekeringsrecht via VECOZO (COV check). Sterker nog: zelfs wanneer een asielzoeker wel over een BSN beschikt, kunt u deze niet gebruiken voor een COV check. Het COA zorgnummer in combinatie geboortedatum is het enige dat altijd werkt.
Dit betekent dat BSN geen toegevoegde waarde heeft op de zorgpas en alleen maar voor verwarring zorgt. Daarom is besloten om binnenkort geen BSN meer op nieuw te verstrekken zorgpassen te vermelden.
Sommige software- programma’s accepteren niet dat een BSN-veld leeg blijft. Vaak kunt u dan 9 maal een 9 invullen maar bij andere software werkt dit ook niet. Ons advies is om bij problemen contact op te nemen met uw softwareleverancier om te vragen hoe u via VECOZO kunt declareren bij MCA als er geen BSN bekend is.
Achterkant zorgpas
COA zorgnummer digitaal aanvragen
Een COA zorgnummer is noodzakelijk voor het indienen van declaraties en het aanvragen van machtigingen. Soms komt het voor dat u alles heeft genoteerd, alleen het zorgpasnummer niet. U kunt dan bij MCA het zorgpasnummer opvragen.
Dit kan vanaf heden niet meer telefonisch of per e-mail, maar via een aanvraagformulier op de website. Binnen 3 werkdagen wordt de aanvraag verwerkt. U ontvangt dan van ons, indien bekend, een mail met daarin het COA zorgnummer van de betreffende asielzoeker.
Klik hier voor het aanvraagformulier.
RSAzielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen