Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.3, december 2016
RZAsielzoekers

Welkom en kerstgroet

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van Menzis COA Administratie (MCA) in 2016.
In deze Nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over:

  • De instroom van asielzoekers;
  • Het convenant GGZ;
  • Filmpje “Welkom in Nederland” naar aanleiding van de week van respect;
  • De wijzigingen in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) voor het komende jaar.

Ik wens u veel leesplezier toe!
  
Daarnaast wil ik u van harte danken voor de geleverde inzet
en samenwerking in 2016 en ik wens u, namens MCA, fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig 2017 toe!
 
Met vriendelijke groet,
Bep Snelder

Inhoud
Instroom asielzoekers
Belangrijke wijziging in contractering mondzorg
Welkom in Nederland
Wijzigingen RZA
Convenant GGZ
Belangrijke wijziging in contractering mondzorg

Voor 2017 zal er een belangrijke wijziging worden ingevoerd in het zorginkoopbeleid van de mondzorg aan asielzoekers.  Vanaf 1 januari 2017 is het alleen nog mogelijk om zorg aan asielzoekers te declareren, indien u een overeenkomst heeft gesloten met Menzis COA Administratie (MCA). Deze overeenkomst bevat geen leveringsplicht, maar geeft u het recht uw declaraties in te dienen.

MCA onderzoekt verder de mogelijkheid om eigen tandartsen in te zetten op de COA opvanglocaties. Dit heeft veel voordelen. Een landelijk patiëntendossier, minder vervoerskosten, eenvoudige planning, minder no-show en meer controle op het leveren van noodhulp.  Het is mogelijk dat dit in de loop van 2017 invloed gaat hebben op de zorgvraag aan uw praktijk. Hoewel velen van u de terugloop van mondzorg aan asielzoekers zullen betreuren, komen we hiermee ook tegemoet aan regio’s die de capaciteit niet hebben om deze zorg te leveren en aan praktijken door wie de zorg aan deze doelgroep als te complex of als logistiek onwerkbaar wordt ervaren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie over de wijziging vindt u hier.

Wijzigingen RZA
Elk jaar bepaald de overheid de wijzigingen in het basispakket voor de zorgverzekeringen in 2017. MCA houdt de wijzigingen nauwlettend in de gaten en brengt een advies uit aan het COA. In dit advies geeft MCA aan welke consequenties bepaalde  wijzigingen hebben voor de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) en adviseert het om wijzigingen wel of niet op te nemen.
Het COA heeft het advies van MCA dit jaar overgenomen. Dit betekent dat per 01-01-2017 de RZA verruimd zal worden met:

  • Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie). Circumcisie valt onder plastische chirurgie. Plastische chirurgie is normaliter beperkt opgenomen in de RZA. Circumcisie wordt overgenomen bij medische problemen en wordt dus alleen vergoed met een medische indicatie en bij een gecontracteerde zorgaanbieder;
  • Therapie bij blaas- en darmproblemen;
  • De NIPT-test. De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau.
Belangrijk om te vermelden is dat ook hierbij geldt dat de zorg door gecontracteerde aanbieders geleverd moet worden. Overige wijzigingen vanuit de basisverzekeringen 2017 worden niet overgenomen in de RZA.
Convenant GGZ

Een terugkomend onderdeel in de Nieuwsbrief is het convenant GGZ. In het convenant zijn 13 afspraken opgenomen die we in werkgroepen willen realiseren met als doel om een optimaal samenwerkende GGZ keten te realiseren. Graag praten we u kort bij over de laatste ontwikkelingen.

Afgelopen 11 november waren 50 medewerkers van 27 verschillende instellingen  aanwezig om weer gezamenlijk aan de slag te gaan. We mochten hierbij zelfs 3 nieuwe partijen verwelkomen: I-PSY, Veldzicht en NIDOS. Het doel om de samenwerking binnen de GGZ-keten te optimaliseren begint al tijdens deze werksessies: door het samenwerken gaan de werkgroep leden over de grenzen van hun eigen instellingen heen denken.

Er werken 4 groepen afzonderlijk van elkaar aan verschillende afspraken. Er wordt nu onder andere aandacht besteed aan het bijeenbrengen van alle resultaten. Zo heeft één van de werkgroepen een plan opgesteld om de lokale en regionale GGZ keten bij elkaar te brengen. De andere werkgroepen denken overstijgend met elkaar mee. Zo worden een hernieuwde visie en beslisboom voor triage gedeeld en opgenomen in elkaars plannen. Er wordt ook gewerkt aan een verbeterde informatievoorziening om elkaar goed in te kunnen lichten. Zo wordt er relevant foldermateriaal verspreid en wordt het GGZ aanbod digitaal beschikbaar gesteld. De puzzelstukjes beginnen steeds meer op hun plek te vallen. Voor ons een teken dat we op de goede weg zijn. 

We willen hierbij ook graag onze waardering uitspreken aan iedereen die op een bepaalde manier aan het convenant verbonden is en hier tijd in stopt om dit tot een succes te maken. Zonder u zou de uitwerking van het convenant niet staan waar het nu staat.

Mocht u meer over het convenant GGZ willen lezen dan kunt u hier klikken.

 
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
Instroom asielzoekers
Toen we vorig jaar rond deze tijd de Nieuwsbrief verstuurden hebben we een artikel geschreven over de ongekend hoge instroom die toen plaatsvond. Hoe anders is dat nu?
 
Door de deal tussen de Europese Unie en Turkije is de toestroom van asielzoekers vele malen minder dan vorig jaar. Minister Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) meldde onlangs dat het verwachtte aantal asielzoekers dat dit jaar asiel aanvraagt 32.000 zal zijn tegenover de eerder genoemde 58.000.
 
Dit heeft zo ook zijn consequenties voor het openen en sluiten van locaties. Vorig jaar schoten de opvanglocaties als paddenstoelen uit de grond en hebben we als MCA alle zeilen bijgezet om de zorg rondom de locaties te regelen. Nu zijn we vooral bezig met het informeren van zorgaanbieders over het sluiten van een locatie bij hen in de buurt.
 
Toch houdt het asieldossier een bepaalde onzekerheid. We houden de politiek en nieuwsberichten nauwlettend in de gaten en zetten ons zo flexibel mogelijk in om waar nodig op- maar dus ook af te schalen. Onze waardering gaat daarbij ook uit naar onze gecontracteerde aanbieders die ook flexibel hebben gereageerd op de wisselende hoogte van de instroom van asielzoekers.


©Rode Kruis, www.rodekruis.nl
Welkom in Nederland
Het Rode Kruis heeft in samenwerking met het COA in de week van respect (7-13 november) opgeroepen tot online respect voor vluchtelingen. Dit hebben ze gedaan door een filmpje te maken met de titel “Welkom in Nederland”. In de film spreken kinderen van vluchtelingen in het Nederlands, reacties uit, die door mensen op de Facebookpagina van het Rode Kruis zijn geplaatst.

MCA draagt het initiatief van het Rode Kruis in samenwerking met het COA een warm hart toe. Woorden komen aan. Ook online. U kunt het filmpje hier bekijken. Veelgestelde vragen over de video kunt u hier lezen.

 

RZAsielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen